FORMULARZ KONSULTACYJNY


FORMULARZ KONSULTACYJNY

Projektu Aktualizacji Lokalnego Programy Rewitalizacji Miasta Imielin

 

Władze Miasta Imielin zapraszają do konsultacji społecznych Projektu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach miasta, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach dysfunkcyjnych, które zostaną wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy strukturalnych UE.

 

Wypełniony Formularz konsultacyjny zawierający uwagi i wnioski do ww. dokumentu należy przekazać w terminie do 20.10. 2017 r. 


Ankieta składa się z 6 pytań